Åtgärda fuktproblem i huset

Åtgärda dina fuktproblem innan det skadar för mycket.

När man pratar om fukt pratar man om helt enkelt vatten. Vatten kan finnas i fast form och osynligt i luften i ångform. Vatten i vätskeform kan man se i form att det t.ex. droppar medan vatten i ångform inte går att se eftersom det är vattenmolekyler fördelat i luften. Fukt är därmed både vatten i ångform och vätskeform.

När man pratar om fastigheter där man har t.ex. en krypgrund så drar varm luft in på sommaren in i det kalla utrymmet i grunden, kondenserar och blir fukt. Även utvändigt oisolerade källare har samma problem. Det är kallare i backen än vad man har inomhus. Där värme och kyla möts där bildas fukt. Detta sker någonstans i väggen.

Svensk Fukt har hittat lösningen även när det gäller sådana problem som tillkommer och tack vare utbildad personal tillämpar man rätt strategi med anpassad planering. Svenska Fukt ger kunden en professionell arbetsmetod och tillgång till de bästa materialen men samtidigt är man givetvis lyhörd för kundens speciella önskemål.

Svenska Fukt hjälper kunden att nå målet på ett kostnadseffektivt sätt och man ser till att kunden alltid är medveten om hur tidsplan och arbetsprocess utformas.